Chào mừng các bạn đã đến website Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Sóc Trăng; Tuổi trẻ Đoàn Khối các Cơ quan quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022! Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)! .

GIỚI THIỆU

TƯ LIỆU VỀ ĐOÀN

GÓC THANH NIÊN

THƯ VIỆN     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH                          Sóc Trăng, ngày 08 tháng 5 năm 2013        

                       ***           

            Số 36- BC/KCCQ

                         

 

BÁO CÁO

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

------------

 

Qua 02 năm tổchức triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnhviệc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đoàn Khối các cơ quan đã cụ thể hóa thành kế hoạch cụ thể, triển khai đến các cơ sở Đoàn, ĐVTN thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

           Thực hiện Kế hoạch số09-KH/ĐUK, ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Kế hoạch số 229-KH/ĐTN,ngày 28/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sóc Trăng về triển khai thực hiện Chỉ thị số03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh viêc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. BTV Đoàn Khối các Cơquan đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch số 87-KH/ĐTNK, ngày 08/2/2012 về triển khai cho CB - ĐVTN học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          BCH cơ sở Đoàn đã chủ động phối hợp với các đoàn thể cơ quan tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai cho CB - ĐVTN học tập Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2012 gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, kết quả đã có 6.028 CB-ĐVTN tham dự.

 Bên cạnh, BTV Đoàn Khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và triển khai đến tận đoàn viên thanh niên, triển tải các tài liệu, đĩa CD liên quan các chuyên đề về Bác cho các cơ sở Đoàn đưa vào sinh hoạt Chi đoàn. Từ đó giúp CB - ĐVTN nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, về ý thức tu dưỡng, rèn luyệnđạo đức, lối sống trong mỗi CB - ĐVTN.

II. THIẾT KẾ MÔ HÌNH LÀM THEO

Kế thừa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn đó, BTV Đoàn Khối tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trong CB -ĐVTN bằng việc làm theo thật cụ thể, thiết thực và có cơ sở để ghi chép, đánh giá lại kết quả thực hiện được làm theo Bác thông qua nội dung, công việc hàng ngày ở cơ quan, đơn vị, trong đời sống xã hội, đều này vừa qua rất ít các đơn vị, cá nhân quan tâm. Để làm được điều đó,BTV Đoàn Khối đã ban hành Hướng dẫn số 09-HD/ĐTNK, ngày 26/3/2012 về xây dựng, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng mô hìnhSổ Nhật ký làm theo lời Bác”đến năm 2015. Qua thời gian triển khai thực hiện đã được các cơ sở Đoàn, CB, đoàn viên hưởng ứng tích cực, xuất hiện trên30 mô hình làm theo của tập thể và trên98 nội dung làm theo của các cá nhân ở 43 cơ sở Đoàn trực thuộc. Đây là hiệu quả bước đầu qua thời gian triển khai thực hiện.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, gắn với học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh:

Các cấp bộ Đoàn đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đạo đức, lối sống gắn với tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung vào chuyên đề: “Thanh niên rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, phấn đấu trở thành những thanh niên thời đại mới vừa “hồng”, vừa “chuyên”” và 3 tác phẩm “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sách chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung: Tinh thần yêu nước, tinh thần tự học, học tập suốt đời, phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt; Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tình nguyện, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ đồng chí; Tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm công việc,.. trong CB - ĐVTN, học sinh - sinh viên thông qua các hình thức: lồng ghép vào các phong trào, chương trình, hoạt động chính trị lớn của Đoàn, các buổi sinh hoạt định kỳ của Đoàn, các buổi sinh hoạt dưới cờ, Tuần sinh hoạt công dân,... nhằm giúp cho CB - ĐVTN, HS - SV nhận thức sâu sắc và làm theo các chuẩn mực đạo đức của Người. Thông qua đó có nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt nội dung này, nổi bậc như: Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm với mô hình “Thông qua sổ nhật ký làm theo lời Bác để giáo dục cho CB - ĐVTN về tấm gương của Bác”; sư Cao Văn Thịnh - học sinh lớp 10, Trường BTVH  Pali TC Nam bộ với nội dung làm theo “Không giao động trước những khó khăn thử thách, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lục thù địch, trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; Trần Đoàn Vũ – Học sinh lớp 12, Trường THPT DTNT Huỳnh Cương với nội dung làm theo “Lao động và học tập theo gương Bác”;…và còn nhiều gương điển hình khác.

Để đưa nội dung Chỉ thị 03-CT/TW, các chuẩn mực đạo đức, các chuyên đề vào thực tiễn cuộc sống thông qua các hoạt động tuyên truyền giáo dục đi vào lòng của mỗi cán bộ, ĐVTN. BTV Đoàn khối đã tập trung chỉ đạo các nhóm, các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức, tham gia các hoạt động như:

- Nhóm IV (Trần Văn Ơn) tổ chức diễn đàn về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, có trên 100 CB - ĐVTN tham dự;Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tuyên truyền sâu rộng trong CB - ĐVTN, học sinh – sinh viên về đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hái hoa dân chủ, tìm hiểu về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhcó trên 550 CB - ĐVTN tham gia; tổ chức tọa đàm theo chuyên đề, chiếu phim “Hồ Chí Minh chân dung một con Người” ... được 13 cuộc với 3.422lượt CB-ĐVTN tham gia.

 - Chỉ đạo các Đoàn Trường học tham gia cuộc thi “Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí Minh” do tỉnh tổ chức, kết quả có 8.552 lượt tham gia và 2.422 thí sinh dự thi; tổ chức tọa đàm chuyên đề “Giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng qua hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ”; tổ chức nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh”; hội thảo “Bác Hồ với tấm gương tự học”,... được 15 cuộc, có trên 5.260CB - ĐVTN, HS - SV tham gia.

          - Phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức hành quân về nguồn, thăm khu di tích Bác Hồ; Tổ chức Liên hoan các Đội, Nhóm “Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng”; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”...Ngoài ra phát động CB - ĐVTN tích cực tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Vì biên giới hải đảo”, “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu tổ quốc” và thể hiện tinh thần của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước. Đặt biệt là đối với Trường Sa thân yêu, Đoàn Khối tổ chức Lễ khởi động hoạt động năm 2012 và Chương trình vì người nghèo chủ đề “Ngày xuân ấm áp nghĩa tình – Chung tay góp đá xây dựng Trường Sa”, qua đó đã đăng nộp về trên 14.236.000 đồng, có trên 1.400 CB - ĐVTN, HS - SV tham dự.

          2. Nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các mô hình, công trình phần việc thanh niên của Đoàn gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh:

Trên cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWvà nội dung chuẩn mực đạo đức, BTV Đoàn Khối lồng ghép các nội dung này vào các phong trào của đoàn để triển khai thực hiện từ Đoàn khối đến các cơ sở Đoàn, trong tập trung vào các phong trào như: Phong trào hành quân dã ngoại, về nguồn; phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; phong trào “Thanh niên chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới”; phong trào “VÌ trường Sa thân yêu – vì tiến đầu tổ quốc”; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; các cuộc tọa đàm, đối thoại,.. lồng ghép với phong trào “3 trách nhiệm” trong lực lượng ĐVTN. Thông qua các phong trào, CB - ĐVTN ở các cơ sở Đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, nêu gương trong học tập, công tác và trong đời sống hàng ngày. Qua đó, mọi CB - ĐVTN đã có ý thức và cách nhìn nhận về ý nghĩa của việc thực hiện phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong cuộc sống và trong công việc như: ứng xử hòa nhã, vui vẽ với mọi người khi đến liên hệ công tác; quan tâm giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống; luôn ra sức phấn đấu rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Các cơ sở Đoàn luôn xác định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. BTV Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, chủ động đăng ký và thực hiện các mô hình, các công trình, phần việc thanh niên. Thông qua các phong trào hành động của Đoàn, đã xuất hiện 30 mô hình, 14 công trình, 92 phần việc thanh niên làm theo lời Bác một cách thiết thực, sáng tạo mang lại hiệu quả, tập trung vào công tácchuyên môn, cải cách hành chínhvà thanh niên làm theo lời Bác,nổi bậc như:

- Mô hình “Sổ nhật ký làm theo lời Bác” của Đoàn Khối;

- Mô hìnhHọc tập và làm theo lời Bác dạy đối với công tác Văn phòng cấp ủyvà mô hìnhĐưa chuyên đề về Bác vào sinh hoạt lệchi đoàn” của Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy;

- Mô hình“Đội Thanh niên tình nguyện làm theo lời BáccủaĐoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa;

- Mô hìnhCải cách hành chính qua công tác giao dịch một cửavà môhìnhCơ quan xanh-sạch-đẹpcủaChi đoàn Kho bạc Nhà nước;

- Mô hình “Triển khaiSổ nhật ký làm theo lời Bácvà mô hình “Công trình thanh niên ao cá Bác HồcủaĐoàn Trường Cao đẳng Sư phạm;

- Mô hình “Cải cách hành chính qua công tác giao dịch một cửa” của Chi đoàn Văn phòng UBND, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi đoàn Sở Nội vụ, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông;

- Mô hình “Tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau” của Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, ...

- Mô hình Tiết kiệm điện, nước, trong sinh hoạt, họp hành đúng thời gian qui định”của Chi đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Trường Trung cấp y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy...

- Mô hình “Vệ sinh, chăm sóc hoa kiểng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh”  của Chi đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội...

Và các công trình, phần việc thanh niên như: Ao cá Bác Hồ (Trường CĐSP), Vườn cây nhớ Bác (Đoàn Trường CĐCĐ, Chi đoàn Trường Chính trị); Vườn thuốc nam (Đoàn Trường DTNT Huỳnh Cương, Đoàn Trường Trung cấp Y tế); Trồng cây xanh và vườn cây ăn trái tại Trung tâm Giống vật nuôi, Trồng rừng phòng hộ, thả tôm giống ra biển (Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn),...

Ngoài các mô hình, công trình phần việc thanh niên của các tập thể ra, thông qua các phong trào hành động của đoàn gắn với phong trào 3 trách nhiệm, còn xuất hiện nhiều cá nhân có nội dung cụ thể làm theo, trong số đó nổi bậc như: Nguyễn Thị Minh Trang - sinh viên Trường Cao đẳng nghề với nội dung làm theo “Phấn đấu rèn luyện trong học tập, tham gia tốt các phong trào của Đoàn”; Lý Minh Toàn - Bí thư Chi đoàn Kho Bạc Nhà nước với nội dung làm theo “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; Nguyễn Thị Phương Dung - Bí thư Chi đoàn Văn phòng Sở VH-TT & DL với nội dung làm theo “Trách nhiệm với công việc”; Kim Văn Ngói - Bí thư Đoàn Trường THPT DTNT Huỳnh Cương với nội dung làm theo“Đức tính Cần, kiệm, chí công vô tư”; Trần Thị Thu Thủy - Bí thư Chi đoàn Liên Ngành Phụ nữ-Nông dân- Chữ Thập đỏ với nội dung làm theo“Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”;... và còn nhiều nội dung làm theo của các cá nhân.

3.Tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chứcĐoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng,đưa các nội dung học tập và làm theo lời Bác trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ, thường xuyên của Đoàn:

Các cơ sở Đoàn cụ thể hóa “Chương trình rèn luyện đoàn viên” thành những nội dung hành động thiết thực, phù hợp công tác chuyên môn đơn vị, để đoàn viên đăng ký từ đầu nămgắn với phong trào “3 trách nhiệm”, đăng ký không vi phạm pháp luật về giao thông, các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tận tâm với công việc, tuân thủ thời gian làm việc đi đúng giờ,thực hiện đúng nội quy,quy chế của cơ quan, đơn vị,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả có 100% đoàn viên đăng ký. Đây là cơ sở để đánh giá chất lượng đoàn viên cuối năm, kết quả phân loại đoàn viên năm 2012, cụ thể: xuất sắc (chiếm 85,5%), khá (chiếm 13,2%), trungbình (chiếm 1,3 %).

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh”, xây dựng chi đoàn “Chủ động công tác”; BTV Đoàn Khối tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm; Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thực sự là người bạn của thanh niên, có khả năng hướng dẫn, tổ chức các hoạt động cho thanh niên; quan tâm của cố công tác tổ chức của Đoàn, công tác quản lý đoàn vụ. Bên cạnh, BTV Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn ngoài việc triển khai cho đoàn viên học tập, nghiên cứu vận dụng các nội dung Chỉ thị 03 vào hoạt động của Đoàn, đặc biệt là đưa các chuyên đề, bài nói, bài viết về Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi đoàn. Qua đó chất lượng cơ sở Đoàn được nâng lên, kết quả đánh giá phân loại cuối năm 2012 có 100% đơn vị xếp loại vững mạnh (trong đó 29% đơn vị vững mạnh xuất sắc). Thông qua đó xuất hiện nhiều mô hình làm tốt ở các cơ sở Đoàn, nội dung làm theo của các cá nhân qua thực hiện công tác này, nổi bậc như: mô hình “Chi đoàn chủ động công tác” của Chi đoàn Bảo hiểm xã hội; mô hình “Đưa chuyên đề về Bác vào sinh hoạt lệ Chi đoàn” của Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy, Chi đoàn Sở Kế hoạch & Đầu tư; Đặng Quốc Hưng - Bí thư Đoàn Trường Trung cấp Y tế với nội dung làm theo “Có ý thức trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”;...

Các đơn vị không ngừng nâng cao chất lượngcuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng, ngoài việc học tập và gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, các đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động như: tọa đàm, đối thoại, trao đổi… đã góp phần nâng cao nhận thức, không ngừng củng cố niềm tin trong CB - ĐVTN khi tham gia vào các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Qua các phong trào hành động của Đoàn, gắn với việc học tập và làm theo lời Bác, các cơ sở Đoàn lựa chọn quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp, kết quả đã giới thiệu 468 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, qua đó đã có281 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

IV. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM QUA 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW

1. Hạn chế:

- Một số đơn vị việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo chỉ đạo của BTV Đoàn Khối còn chậm so với yêu cầu;công tác tuyên truyền còn lung túng, chất lượng chưa cao, chưa quan tâm thiết kế các mô hình phong phú, đa dạng và gần gũi với đặc thù đối tượng thanh niên để thanh niên dễ tiếp cận, học tập và làm theo lời Bác; chưa gắn các nội dung làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua ở đơn vị.  

- Một số cơ sở Đoàn chưa thường xuyênquan tâm đôn đốc, nhắc nhỡtrong quá trình triển khai, thực hiện, nên còn mang tính hình thứcđịnh hướng các nội dung làm theo lời Bác gắn với đặc thù, đặc điểm của từng đối tượng đoàn viên, kết quả cụ thể của việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thật sự rõ nét;Công tác phát hiện các mô hình điển hình, các gương thanh niên tiêu biểu còn chậm. Khả năng và kinh nghiệm của một số cán bộ Đoàn còn hạn chế nhất định, dẫn đến các hoạt động tuyên truyền, học tập còn khô cứng, đơn điệu, thiếu chiều sâu, chưa thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia.

- Việc triển khai thực hiện sổ nhật ký ở một số nơi Bí thư đoàn chưa nhận thức sâu sắc để triển khai cho đoàn viên đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký việc làm theo, xây dựng và ghi “Sổ nhật ký làm theo lời Bác” còn lúng túng, nội dung chưa đi vào trọng tâm, còn sơ sài.

- Việc đưa chuyên đề về Bác vào sinh hoạt lệ định kỳ của chi đoàn còn ít, chưa đạt yêu cầu đặt ra; việc theo dõi, đôn đốc ở một số cơ sở Đoàn chưa thực hiện thường xuyên;Công tácphát hiện lựa chọn các mô hình, nội dung làm theo để nhân rộng chưa kịp thời.

2. Nguyên nhân:

 - Một số Bí thư cơ sở Đoàn chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Đoàn cấp trên, chưa nhận thức đầy đủ nhiệm vụ thường xuyên học tập và làm theo lời Bác nên trong triển khai còn lung túng chưa đi vào chiều sâu; việc đánh giá nội dung làm theo của từng đoàn viên chưa mang tính cụ thể, còn chung chung.

- Một số đoàn viên ý thức rèn luyện về đạo đức, lối sống chưa cao; chưa hết vai trò, trách nhiệm, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn Khối từng lúc chưa được thường xuyên; công tác phối hợp với cấp ủy đảng cơ sở đôi lúc chưa được chặt chẽ; vai trò của đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát cơ sở chưa được phát huy dẫn đến một số nơi hiệu quả chưa cao.

3. Một sốkinh nghiệmbước đầu:

Từ những kết quả đạt được và hạn chế sau gần 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWcủa Bộ Chính trị, BCH Đoàn Khối rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là: Các cấp bộ Đoàn nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao trách nhiệm và quyết tâm của các cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt.

Hai là:Gắn nội dung và hình thức triển khai Chỉ thị 03-CT/TW với nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác đoàn ở từng cơ quan, đơn vị. Theo đó coi trọng và phát huy ý thức tự giác cũa mỗi CB - ĐVTN, sự chủ động, sáng tạo của Bí thư Đoàn cùng với hưởng ứng tich cực của đoàn viên thanh niên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Ba là:Luôn thực hiện nguyên tắc “nói đi đôi với làm”, “làm gắn với kiểm tra” để đưa việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nề nếp trong sinh hoạt của chi đoàn; liện hệ việc học tập và làm theo gương Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức Đoàn và mỗi cán bộ, đoàn viên. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đối với từng đơn vị.

Bốn là:Cần chú trọng xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đoàn viên; đạo đức nghề nghiệp theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá. Đồng thời nâng cao công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, học sinh - sinh viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm là: Công tác thi đua khen thưởng cần được chú trọng, kịp thời phát hiện và tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan toả trong toàn Khối và xã hội.

V. MỘT SỐ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế sau gần 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, BCH Đoàn Khối đề ra một số công việc thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

          1. Chỉ đạo BCH các cơ sở Đoàn tham mưu cho cấp ủy tổ chức cho CB- ĐVTN học tập chuyên đề năm 2013 với chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan.

          2. Hướng dẫn bổ sung thêm các nội dung vào Hướng dẫn số 09-HD/KCCQ ngày 26/3/2012 của BTV Đoàn Khối cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; Đồng thời tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Cán bộ, đoàn viên tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình “Nhật ký thanh niên làm theo lời Bác” đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở.

          3. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đoàn, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt lệ của các cơ sở đoàn, nhất là các chi đoàn nhỏ trực thuộc Đoàn cơ sở, đảm bảo đến cuối năm 2015 có 100% các chi đoàn nhỏ đưa chuyên đề về Bác vào sinh hoạt Chi đoàn.

4. Nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, thực hiện các công trình, phần việc, mô hình thanh niên làm theo lời Bác với phương châm “Mỗi đoàn viên một phần việc thanh niên, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thanh niên”.  Xây dựng các mô hình thanh niên học tập đức tính cần,kiệm của Bác, học tập tinh thần hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

5. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, vai trò nêu gương của đảng viên trẻ và cán bộ Đoàn chủ chốt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, mở rộng việc học tập.

          6. Tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng cơ sở trong công tác lãnh, chỉ đạo cho đoàn thanh niên trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ đạo Ủy Ban kiểm tra tham mưu cho BTV, BCH Đoàn Khối trong việc kiểm tra, giám sát chuyên đề về học tập và làm theo Bác, để qua đó kịp thời phát hiện nhân rộng điển hình các mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình; phê phán đấu tranh với những hành động “nói không đi đôi với làm”, các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham những, lãnh phí trong cơ quan, đơn vị.

                                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

 Nơi nhận:                                                                                                     BÍ THƯ                     

- TT Đảng ủy Khối CCQ;

- BTG, VP Đảng ủy Khối CCQ;

- BTV Tỉnh Đoàn;                                                                                                                                       

- Các Banchuyên môn Tỉnh Đoàn;                                                                 (Đã ký)

-UV.BCH Đoàn Khối;

- BCH cơ sở Đoàn;  

- Lưu VP, XDĐ.                                                                                    Ký Minh Thi

* Tải về:

Báo cáo 2 năm thực hiện chỉ thị 03.doc

VĂN BẢN MỚI

Tu lieu doan khoi1

cuocthi

CLBTRITHUC

CLBTHAYTHUOC

CLBBONGDA

image--facebook-icon--omori-wiki-12