Chào mừng các bạn đã đến website Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Sóc Trăng; Tuổi trẻ Khối các Cơ quan quyết tâm thực hiện thành công "Năm Thanh niên tình nguyện" 2014; Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)! .

GIỚI THIỆU

TƯ LIỆU VỀ ĐOÀN

GÓC THANH NIÊN

THƯ VIỆNTài liệu tuyên truyền

Các bài khác...

  1. Quyết định về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội
  2. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRONG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC- LAO ĐỘNG NHÂN NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6
  3. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
  4. Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ( 01/5/1904 – 01/5/2014)
  5. Nghị Quyết Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  6. NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  7. Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 17/1/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  8. Nghị Quyết hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  9. Quyết định Ban hành kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
  10. Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
VĂN BẢN MỚI
THÔNG BÁO